Hvorfor DSA

Hvorfor DSA

—01—
Uvildig rådgivning
—03—
Lavere præmie
—05—
Større tryghed
—02—
Skadeshåndtering
—04—
Udvidet forsikringsdækning
—06—
Personlig kontakt

DSA-forretningsmodel

Vi står for skadeshåndteringen af vores kundens skader, dette betyder at skaden anmeldes korrekt og at forsikringsselskabet holdes ansvarlig for deres dækningsbetingelser.

Vores rådgivning har til formål at sikre kunden bedst muligt.
Vi er kundens mand, hvorfor kunden kan fralægge sig sine forsikringsbekymringer.

En ejendom er unik, og vi sætter en ære i at give jer den rigtige personlige rådgivning om ejendomsforsikringer, og sikre korrekte dækninger til de bedst mulige priser.

Hos DSA vil man ikke opleve at blive placeret i én boks, men vil i stedet blive behandlet individuelt.

En forsikringsmægler er en uvildig rådgiver og kundens mellemmand til forsikringsselskaberne.
Forsikringsmæglerens opgave er at minimere kundens forsikringsmæssige tidsforbrug og bekymringer - dette gælder både ved indtegning, udbud og i skadessituationer. En forsikringsmægler varetager alene kundens interesser og giver her til sin objektive rådgivning.

Vores provision svarer i langt størstedelen af gangene til den mæglerrabat, som vi modtager fra forsikringsselskaberne. Denne rabat modtager direkte kunder ikke, hvorfor DSA’s kunder som klar hovedregel betaler samme præmie, som havde de henvendt sig direkte til forsikringsselskabet - altså gratis forsikringsrådgivning.

En forsikringsmægler kan derfor anses som en ’gratis’ rådgiver, som sikrer kunden dem bedste dækning til billigste præmie og samtidig håndterer kundens skadesarbejde - win win.

Vores arbejdsmetode

Fuldmagt

Med en fuldmagt indhentes de nødvendige police og skadesoplysninger i nuværende forsikringsselskab. Derudover udfærdiges en samarbejdsaftale.

Udbud

Eksisterende forsikringer gennemgås, hvorefter udbudsmateriale sendes til relevante forsikringsselskaber, og vi vender tilbage med en, for jer, optimal forsikringsløsning.

Analyse

Vores analysemateriale indeholder en simplificeret tilbud-sammenligning, hvori der lægges fokus på tilbuddenes forskelligheder og vores anbefaling. Vi gennemgår tilbuddene i fælleskab og I træffer beslutningen, men ansvaret og arbejdet er vores.

Skadebehandling

Rådgivning i forbindelse med, og håndtering af, skadessager. Vi gør det let for kunden. Vi anmelder kundens skade til forsikringsselskabet og sikre opnåelse af retmæssige erstatningskrav. Skadeanmeldelse kan foregå på vores hjemmeside samt tlf. og mail.

25+ år i branchen

DSA har siden 1996 haft kendskab til forsikringsbranchen og har derfor god indsigt i, hvor de bedste forsikringsløsninger findes.

100% uafhængig af forsikringsselskaber

DSA har ingen tilknytning til forsikringsselskaberne og heller ingen returkommissionsaftaler.

1.000+ tilfredse andels- og ejerforeninger

Vi varetager forsikringer for mere end 1.000 tilfredse andelsbolig- og ejerforeninger samt et stort antal bolig- og erhvervsejendomme. En ejendom er unik, og vi sætter en ære i at give personlig rådgivning om ejendomsforsikringer, og sikre korrekte dækninger til de bedst mulige priser.

Vi kan stoles på!