Lovpligtige oplysninger

Oplysninger på siden:

GDPR

Her kan du læse, hvordan DANSK SYSTEM ASSURANCE A/S håndterer personoplysninger. Behandling af personoplysninger er reguleret af EU Persondataforordningen (“Persondataforordningen”) og Databeskyttelsesloven (“Databeskyttelsesloven”) (tilsammen “Databeskyttelseslovgivningen”).

Dataansvarlig

DANSK SYSTEM ASSURANCE A/S er dataansvarlig, og vi sørger for at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Vores kontaktoplysninger er:

DANSK SYSTEM ASSURANCE A/S

Allégade 19, 2000 Frederiksberg

Mail: dsa@systemassurance.dk

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til de valgte forsikringsselskaber, i forbindelse med etablering, ændring, administration og ophør af forsikringsforhold og aftaler.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Fysisk sikkerhed

Servere og andet udstyr, hvorpå der behandles personoplysninger, befinder sig i aflåst rum. Serverrum er beskyttet mod brand og tyveri. Oplysninger på papir eller andet fysisk eller manuelt medie opbevares aflåst, når de ikke er i brug.

Systemsikkerhed

Servere og kommunikationslinjer er beskyttet af markedskonform firewall og virusbeskyttelse.

Organisatorisk sikkerhed

Adgang til personoplysninger er begrænset til ansatte og andre, der har et sagligt behov for adgang til oplysningerne. Adgang til oplysninger er passwordbeskyttet. Ansatte og andre, der skal have adgang til oplysningerne, modtager et unikt og personligt password. Password må ikke overdrages eller overlades til andre. Der er etableret procedurer for ajourføring og deaktivering af tildelte passwords såvel som periodisk som ved fratrædelser og andre rolleskift. Alle ansatte er pålagt tavshedspligt. Ansatte, der behandler persondata, modtager instruktion og træning i beskyttelse af persondata.

Hvor længe opbevares vi oplysningerne?

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her:  www.datatilsynet.dk

Privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik

IPID

Links til IPID dokumenter

(under udarbejdelse)