Forsikringstyper

Insurance

Vi formidler mange forsikringstyper - her er de mest populære:

Ejendoms-forsikring

En ejendomsforsikring kan tilpasses til ejendommens individuelle behov. Behovet varierer markant ud fra type, alder og skadeshistorik. Skaden dækkes, hvis den opstår uventet og pludseligt. Det betyder, at du ikke kan få erstatning, hvis skaden er kommet i forbindelse med mange års mislighold.

Forsikringsselskaberne tilbyder en større eller mindre grunddækning, men typiske standarddækninger er: Brand, Husejeransvar, Restværdi, Kortslutning, Huslejetab, Svamp- og insektskade, Kortslutning, Anden bygningsskade.

Der er dog store forskelle på forsikringsselskaberne, så i nogle selskaber vil visse af ovenstående dækninger skulle tegnes som særskilte tilvalgsdækninger. I andre tilfælde indgår der yderligere dækninger i forsikringsselskabets standarddækning – dækningen af disse skader varierer også markant; nogle forsikringsselskaber bruger afskrivning, andre selvrisici og nogle noget helt tredje.

Glas og
sanitet

Forsikringen dækker skader på fastmonteret glas og sanitære installationer fx på badeværelse eller i køkken.
Dette kunne være f.eks. vinduer, fastmonteret spejle, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, WC og badekar
Glas- og Sanitetsforsikringen kan oftest tegnes gennem ejendomsforsikringen, men i flere tilfælde kan det betale sig, at placere risikoen i et særskilt og specialiseret forsikringsselskab.
Har ejendommen større erhvervsglaspartier, vil ejendomsforsikring oftest ikke dække disse.

Entreprise
(All-risks)

Når der bygges om, til eller nyt, øges risikoen for skader – nogle ejendomsforsikringer indeholder dækning for mindre byggerier, men har arbejdet en risikofyldt karakter eller størrelse, så vil ejendomsforsikringen ikke dække risikoen. En entrepriseforsikring på all-risks betingelser dækker de fleste skader, medmindre de er direkte undtaget i forsikringsvilkårene. Entrepriseforsikringen skal købes, inden byggeriet eller ombygningen starter.

Bestyrelses-ansvar

Til direktører eller bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker, hvis man bliver gjort juridisk ansvarlig ved ledelsen af et selskab eller en frivillig forening (fx ejer- og andelsforening) og skal betale erstatning. Uden en bestyrelsesansvarsforsikring hæftes der for fejl med egen formue - er der ikke begået en fejl, kan det stadig blive omkostningstungt at bevise sin uskyld. Lad bestyrelsesansvarsforsikringen tage sig af de risici, der tilhører en bestyrelse.

Netbank

Med en netbankforsikring er virksomheden dækket ved indbrud i netbanken, uanset om indbruddet sker via computer, telefon eller tablet. Som virksomhed har I selv ansvaret for at være dækket mod elektronisk indbrud - pengeinstitutter dækker ikke ved hacking af virksomheders netbankkonti.

Cyber

Cyberforsikringen dækker omkostningerne i forbindelse med cyber-, hacker- eller virusangreb.
Disse omkostninger kunne bl.a. være undersøgelse af skadeomfanget og rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data, håndtering af afpresning, advokat- og pr-rådgivning, driftstab i op til 3 måneder, erstatningsansvar og bøder.
Cyberforsikring giver akut eksperthjælp til at minimere skade og omkostninger som følge af et virus- og hackerangreb

Arbejdsskade

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold. Selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan forsikre sig på samme måde som de ansatte, hvis de køber en arbejdsskadeforsikring for dem selv.

Professionel
ansvar

Professionel ansvarsforsikring dækker, hvis din virksomhed bliver gjort erstatningsansvarlig for et økonomisk tab som en kunde eller tredje person er påført.

Erhvervs- & Produktansvar

Kombineret forsikring. Virksomhedens ansvar for skader på personer eller ting under arbejdets udførelse samt Virksomhedens ansvar, hvis produkter eller ydelser er skyld i skader efter levering/ibrugtagelse.
Dækker ikke bøder eller andre former for økonomisk straf

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?
Vi formidler mange andre forsikringstyper. Lad os fastslå netop dit behov.